Obiekty AWF w Krakowie - do wynajęcia
Uczelnia dysponuje kilkunastoma salami seminaryjnymi rozproszonymi w kilku budynkach. Mogą one pomieścić od kilku do dwudziestukilku osób. Przeważnie istnieje w nich możliwość skorzystania z urządzeń multimedialnych i Internetu. Są one wykorzystywane jako zaplecze podczas wynajmów większych obiektów. Bardzo dobrze nadają się do pracy w niewielkich, kilkuosobowych zespołach roboczych, organizacji sekretariatów, biur prasowych lub magazynków podręcznych.