Obiekty AWF w Krakowie - do wynajęcia

Akademia Wychowania Fizycznego posiada dwa boiska piłkarskie:
 

Al. Jana Pawła II 78 - sztuczna trawa

 

przy ul. Śniadeckich 12b - trawiaste