Obiekty AWF w Krakowie - do wynajęcia

W celu wynajęcia sali seminaryjnej należy wystąpić z pisemnym zleceniem skierowanym do Kanclerza Akademii Wychowania Fizycznego. Szczegóły dotyczące wolnych terminów oraz warunków technicznych dotyczących korzystania z sal można uzyskać w Sekretariacie Kanclerza AWF (dane teleadresowe w zakładce "kontakty").

Cena za wynajem sali seminaryjnej wynosi 60,00 zł brutto za 1 godzinę.