Obiekty AWF w Krakowie - do wynajęcia

W celu wynajęcia auli należy wystąpić z pisemnym zleceniem skierowanym do Kanclerza Akademii Wychowania Fizycznego. Szczegóły dotyczące wolnych terminów oraz warunków technicznych można uzyskać w Sekretariacie Kanclerza AWF (dane teleadresowe w zakładce "kontakty").

Cena za wynajem auli wraz z obsługą techniczną wynosi 700,00 zł brutto za 1 godzinę.