Obiekty AWF w Krakowie - do wynajęcia

Powierzchnia sali  - 648 m2  (36 m x18 m)

Wyposażenie :
- pełne wyposażenie w profesjonalny sprzęt  (klasa światowa),                                                                                   
- sprzęt uzupełniający firmy Polsport.

- widownia - 149 miejsc siedzących.