Obiekty AWF w Krakowie - do wynajęcia
 
 
Wyposażenie:
- boisko  o wymiarach 100m x 70 m. - powierzchnia trawiasta, dwie stałe bramki,                  
- bieżnia żużlowa cztero torowa,
- skocznia do skoku w dal z piaskownicą,
- dwie rzutnie do rzutu dyskiem (jedna z klatką),
- rzutnia do rzutu oszczepem,
- dwie rzutnie do rzutu kulą,
- sprzęt LA firmy Polanik.