boisko Śniadeckich

Boisko piłkarskie przy ul. Śniadeckich

Wymiary boiska - 100m x 70 m.
Powierzchni trawiasta, dwie stałe bramki.