Wynajem sal audytoryjnych

W celu wynajęcia sali należy wystąpić z pisemnym zleceniem skierowanym do Kanclerza Akademii Wychowania Fizycznego. Szczegóły dotyczące wolnych terminów oraz warunków technicznych można uzyskać w Sekretariacie Kanclerza AWF (dane teleadresowe w zakładce "kontakty").

Cennik:

sale B i C (Budynek Główny) 100,00 zł netto za 1 godzinę
sale H,I,K,L (ZPND) 80,00 zł netto za 1 godzinę
Cena za wynajem dodatkowego wideoprojektora wynosi 40,00 zł netto za 1 godzinę.
Cena za wynajem dodatkowego nagłośnienia z obsługą wynosi 150,00 zł netto za 1 godzinę.