Wynajem Sali Judo

Cena:

Sala Judo - 50.00/1godz. (cena netto w zł. ) lub 54,00/1godz. (cena brutto w zł. z 8% VAT)