Wynajem Sali do Gimnastyki Artystycznej

Cennik :
- na treningi ( arena , szatnia)                                              75,00 zł/1 godz.
- na zawody sportowe                                                        83,33 zł/1 godz
- inne imprezy                                                                  100,00 zł/1 godz.