Obiekty AWF w Krakowie - do wynajęcia
 
 

Powierzchnia  - 672 m2

Hala lekkoatletyczna jest przystosowana do prowadzenia zajęć z:                                                               
 -  lekkiej atletyki,
 -  łucznictwa,
 -  zabaw sportowo -  rekreacyjnych.

Wyposażenie:
- ścieżki tartanowe typu Mondo,
- tarcze do łucznictwa,
- piaskownica do skoków w dal,
- zeskok do skoku w wzwyż,
- inny sprzęt LA.